Про Центр

Навчально-методичний центр цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Рівненської області
(НМЦ ЦЗ та БЖД Рівненської області)

Центр є державною установою, що виконує завдання у складі єдиної державної системи цивільного захисту щодо навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, та проводить методичний супровід підприємств, установ і організацій з питань організації заходів цивільного захисту та навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях та в умовах терористичного акту.

 

Основними завданнями Центру є:

 • функціональне навчання, яке забезпечує набуття та систематичне оновлення особами, які належать до керівного складу та фахівців, спеціальних знань, умінь і навичок з питань цивільного захисту;
 • надання безоплатних послуг із практичної підготовки керівного складу та фахівців під час командно-штабних, штабних та спеціальних об'єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту;
 • здійснення методичного супроводу суб'єктів господарювання, що проводять навчання населення діям у надзвичайних, аварійних ситуаціях та в умовах терористичного акту;
 • надання інформаційно-методичної підтримки консультаційним пунктам при органах місцевого самоврядування, а також базовим (опорним) з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності закладам освіти;
 • здійснення моніторингу навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, створення фонду навчальної, довідкової, методичної та іншої літератури і матеріалів із цих питань;
 • розроблення, апробація, рецензування навчальних, навчально-методичних і наочних посібників, брошур, буклетів та інших інформаційних матеріалів і літератури з навчання населення діям у НС.

 

Надання освітніх послуг

Платні освітні послуги реалізуються Центром у порядку та цінами (тарифами), встановленими нормативно-правовими актами для освітніх закладів, інших установ та закладів системи освіти. Фахівці Центру на підставі договорів з юридичними та фізичними особами надають платні послуги згідно з чинним законодавством:

 • розробляють плануючу документацію з питань ЦЗ для суб’єктів господарювання;
 • здійснюють навчання з питань пожежної безпеки посадових осіб підприємств, установ та організацій;
 • здійснюють спеціальну підготовку осіб, які залучаються підприємствами, установами, організаціями до проведення інструктажів, навчання і перевірки знань з питань цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки;
 • проводять навчання за робочою навчальною програмою з надання домедичної допомоги;
 • забезпечують виконання умов договорів про навчання у сфері цивільного захисту.